NOWOŚCI

Dodane: 2014-11-28
b2 wykonało dla CTE S.A. Świadectwa Charakterystyki Energetycznej 22 szeregówek zlokalizowanych na Maślicach we Wrocławiu...Czytaj więcej
Dodane: 2014-11-28
b2 wykonało kolejne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej dla GP Developer - dwa budynki bliźniacze zlokalizowane na Maślicach we Wrocławiu o ...Czytaj więcej
Nowości

Certyfikaty energetyczne - Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Specjalizujemy się w wykonywaniu Certyfikatów Energetycznych, posiadamy niezbędne uprawnienia oraz specjalistyczne oprogramowanie wspomagające pozwalające na rzetelne i profesjonalne wykonanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej oraz skrócenie terminów realizacji i zaoferowanie konkurencyjnych cen . Zamawiając w b2 Certyfikat Energetyczny otrzymujesz:

  • Certyfikat Energetyczny
  • dodatkowo wydruk „Projektowanej Charakterystyki Energetycznej Budynku” zawierającą parametryzację przegród, poszczególne zapotrzebowania na energię (dla potrzeb ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody) zyski i straty ciepła w rozbiciu miesięcznym wraz z wykresami oraz diagramy przedstawiające procentowe zapotrzebowanie na energię (ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody, urządzenia pomocnicze).
  • dodatkowo wydruk analiz cieplno-wilgotnościowych poszczególnych przegród wraz z współczynnikami przenikania ciepła

1. Wymagania prawne nakładające obowiązek sporządzenia Certyfikaty Energetycznego

Podstawa prawna nakładająca obowiązek wykonania od 1 stycznia 2009 Certyfikatu Energetycznego – Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. nr 191, poz. 1373).

Prawo Budowlane – art. 5 ust. 3.:

„Z zastrzeżeniem ust. 7, dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.”

2. Cennik

Lokale mieszkalne – od 119 zł
budynki jednorodzinne – od 189 zł
Budynki wielorodzinne: Certyfikat do odbioru budynku wielorodzinnego – od 589 zł
Certyfikat do umowy sprzedaży lokalu (budynek do 30 lokali mieszkalnych – od 79 zł / lokal mieszkalny
Certyfikat do umowy sprzedaży lokalu (budynek powyżej 30–50 lokali mieszkalnych – od 69 zł / lokal mieszkalny
Obiekty przemysłowe i Użyteczności Publicznej – ceny i terminy ustalane indywidualnie

3. Formularz zgłoszeniowy

Jestem zainteresowany zleceniem wykonania Certyfikatu Energetycznego
Kontakt | News | Informacje / Regulacje prawne

b2 Biuro Inżynierskie | Certyfikaty Energetyczne | Świadectwa Energetyczne